top of page
දොඹකරයක් සහිත ෆියට් 190 26
 • දොඹකරයක් සහිත ෆියට් 190 26

  ප්රධාන දත්ත

  භාවිතා කරන ලද වාහන වර්ගය

  35q ට වැඩි කාර්මික වාහන ටයිප් කරන්න

  Km146331 

  ලියාපදිංචිය 01/1999

  Fiat 190-26 PESCI MF 270 Crane සමඟ

   bottom of page